european union
 
 
banner

DOCHÁZKA DO ZÁKLADNÍ ANGLICKÉ ŠKOLY ABACUS PRIMARY SCHOOL

Informace pro školní rok 2021 / 2022:

 

ŠKOLNÉ za měsíc - 9.990,- Kč

 

Školné zahrnuje:

 • Každodenní výuku
 • Pobyt ve škole
 • Činnost pedagogů a rodilých mluvčích
 • Výukové materiály
 • Montessori pomůcky
 • Didaktické pomůcky a materiály
 • Metodické materiály
 • Pomůcky a materiály pro uměleckou tvorbu
 • Rodinné prostředí a individuální přístup
 • Doprovodný program
 • Hygienické potřeby
 • Ložní prádlo a jeho údržba
 • Nově a moderně vybavené prostory
 • Dovoz a distribuci stravy
 • Náklady na provoz
 • Pojištění

 

Jak za školné platit?

Hotově

Zaplatit můžete v hotovosti po vyplnění přihlášky a podpisu smlouvy o přijetí dítěte.

Převodem

V rámci dlouhodobé docházky můžete provádět platbu převodem na účet.

Bankovní spojení: 2501406550/2010

Platba se provádí vždy měsíc předem, nejpozději do 12. kalendářního dne předcházejícího měsíce.

Přihlásit vaše dítě můžete kdykoliv během roku. Školné platí na 1 kalendářní měsíc. Školné je paušální platba, je nevratná a v případě absence dítěte, státních svátku či prázdnin nebo nečerpání některého z výše uvedených produktů se z důvodu fixních poplatků žádná poměrná část školného nevrací.

Při zápisu se platí nevratná záloha ve výši školného za 1 kalendářní měsíc, která bude automaticky započtena jako platba za 1. měsíc docházky dítěte do školy.

 
Nahoru
 
Sdílet na: