european union
 
 
banner

JAK SPONZOROVAT

JAK SPONZOROVAT

Naši sponzoři:

Jako projev poděkování za naši péči o děti nám rodiče poskytují nejrůznější sponzorské dary, kterých si velmi vážíme a chceme za ně poděkovat:

  • nákup hraček a vybavení
  • doplňování výtvarných materiálů
  • údržba a vybavení naší zahrádky
  • údržba a renovace interiéru
  • pěněžité dary

Ještě jednou děkujeme!

 

Je možné sponzorovat naši školku?

Z hlediska možného odpočtu poskytnutého daru od základu daně z příjmu je možné sponzorovat naší školku. Naše školka použije sponzorský dar na zajištění základních potřeb a aktivit školky (nákup vybavení, hraček, IT technologií atd.). Sponzorský dar nikdy nebude použit na osobní náklady (mzdy, odměny apod.).

 

Jaké jsou podmínky pro sponzoring?

Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické a právnické osoby.

Fyzické osoby

  • hodnota daru min. 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
  • hodnota daru max. 10% ze základu daně

Právnické osoby

  • hodnota daru ve výši min. 2.000,- Kč a do výše max. 5% ze základu daně
  • odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

 

Může si uplatnit daňový odpočet i zaměstnanec?

Ano, může. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o poskytnutých darech v předchozím roce a zaměstnavatel mu v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové příznání, provede si vyúčtování sám v rámci daňového přiznání.

 

Mohu ovlivnit účel použití poskytnutého sponzorského daru?

Ano, jako doklad o poskytnutí daru uzavřete s naší školkou darovací smlouvu a v té je možno ujednat i konkrétní účel použití daru, který je pak pro obdarovaného závazný.

 

Mohu poskytnout věcný sponzorský dar?

Ano, je však předem nutné se domluvit na konkrétním předmětu daru. Školka může například používat jen vybavení s příslušnými atesty, kterými jsou předměty schváleny pro danou věkovou kategorii dětí, apod.

 
Nahoru
 
Sdílet na: