european union
 
 
banner

PROČ ABACUS?

Hledáte pro vaše děti vhodnou anglickou školu, školku či jesle, kde probíhá každodenní výuka a zábava v anglickém jazyce? Chcete vašim dětem dopřát to nejlepší? Přidejte se k nám! Do naší školy, školky a jeslí přijímáme děti s jakoukoli znalostí angličtiny i úplné začátečníky. Upřednostňujeme individuální přístup, trpělivost a pochopení.

NAŠE FILOZOFIE

Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání. Je pro nás důležité, aby předškolní léta byla pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů a aby si společně s námi vytvořily pozitivní přístup k učení, ke škole a k dalšímu studiu.

Anglická škola, školka a jesle Abacus jsou otevřeny dětem všech národností s různou úrovní angličtiny ve věku od 1 do 7 let. Anglický jazyk se děti učí pomocí poutavých aktivit a her, celý program je založen na Britských osnovách Cambridge Curriculum pro předškolní výuku. Každodenní celodenní program připravuje děti pro budoucí vzdělávání v anglických, mezinárodních i českých školách.

Výuka v Angličtině

Výuka v Abacus English Preschool, s.r.o.

Považujeme za zásadní připravit naše děti na budoucnost a nároky, které na ně bude klást. Přirozenou součástí vzdělání je v současné době znalost mateřského jazyka a nejméně jednoho světového jazyka, a to především angličtiny. Není rozhodující, s jakým mateřským jazykem k nám děti přicházejí. Mezi sebou i s pedagogy budou totiž od počátku vedeni ke komunikaci pouze v angličtině. Děti, které přicházejí bez znalosti angličtiny se velmi rychle zorientují a zapojí do výuky i her. Pobytem u nás usnadníte svým dětem učení dalsích cizích jazyků, děti v tomto věku si osvojí cizí jazyk bez stresu a "bez učení". Bilingvní děti mají v budoucnu nejen výhodu znalosti dalšího jazyka, ale mají i širší rozhled, vyšší schopnost samostatného rozhodování i snazší pozici v kolektivu. V anglickém centru Abacus se setkávají děti různých národností a různých kultur. Mnohonárodnostní prostředí pomáhá dětem nejen v efektivnější adaptaci na cizí jazyk, ale učí je poznávat a respektovat odlišnosti jednotlivých kultur a jeden druhého.

 

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ ABACUS?

 • Naši každodenní výuku a zábavu vedeme v angličtině.
 • Podkladem pro naši práci jsou materiály výuky a péče o dítě vzniklé na základě britských osnov.
 • Při výuce používáme Montessori pomůcky
 • Aktivity, které s dětmi děláme, odpovídají daným tematickým celkům.
 • Používáme Montessori výukové pomůcky
 • Vyznáváme moderní styl výuky
 • Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře
 • Vedeme děti k morálním hodnotám, zodpovědnosti a samostatnosti
 • Podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání
 • Je pro nás důležité, aby byla první školní léta pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů
 • Upřednostňujeme malý počet dětí ve třídě, což nám umožňuje individuální a spravedlivý přístup
 • Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu - Celoroční sportovní aktivity + Zdravá strava
 • Po dovršení věku 3 let nabízíme možnost přestupu dítěte do mateřské školky Abacus, která programově navazuje na anglické jesle, a poté do navazující základní anglické školy Abacus Primary School.. 
 • Přihlášením dítěte do našich jeslí neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.
 • Nabízíme celodenní výukový program v anglickém jazyce.
 • Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit, jako například jóga, tanec, výtvarná výchova, hudební výchova a sportovní aktivity - lekce plavání, lekce bruslení, návštěvy solné jeskyně, horolezecké stěny atd.
 • Klademe důraz na individuální, laskavý přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, fyzické a emocionální.
 • Používáme prvky Montessori pedagogiky a Montessori pomůcky.
 • Počet dětí ve třídách je omezen a tím je zajištěna maximální pozornost pro každé dítě.
 • Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny a rodilých mluvčích.
 • Naše školka zajišťuje vyváženou a výživnou stravu a dbáme na správný pitný režim dětí.
 
Nahoru
 
Sdílet na: