banner

DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY ABACUS

Informace pro školní rok 2018 / 2019:

 

ŠKOLKOVNÉ za měsíc - 6.990,- Kč

 

5 dní v týdnu 6.990,- Kč
4 dny v týdnu 5.990,- Kč
3 dny v týdnu 4.990,- Kč
2 dny v týdnu 4.490,- Kč
1 den v týdnu 3.990,- Kč

 

Školkovné zahrnuje:

 • Celodenní výuka angllického jazyka
 • Pobyt ve školce
 • Veškeré podávane nápoje po celý den (ovocné a bylinné čaje, voda, mléko)
 • Činnost zkušených pedagogů
 • Rodinné prostředí
 • Doprovodný program
 • Hygienické potřeby
 • Ložní prádlo a jeho údržba
 • Nově a moderně vybavené prostory
 • Hračky
 • Didaktické pomůcky
 • Metodické materiály
 • Pomůcky pro hudební výchovu
 • Pomůcky pro uměleckou tvorbu
 • Dovoz a distribuce stravy
 • Náklady na provoz
 • Pojištění

Slevy:

 • 10 % pro sourozence

 

Od roku 2015 mají rodiče možnost odpočtu části školného z daní (do max. výše 12.200 Kč/rok).

Čerpáním nabízených služeb naší školky neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!

 

Jak za školkovné platit?

Hotově

Zaplatit můžete v hotovosti po vyplnění přihlášky a podpisu smlouvy o přijetí dítěte.

Převodem

V rámci dlouhodobé docházky můžete provádět platbu převodem na účet.

Bankovní spojení: 274921755/0300

Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte

V případě platby “zálohy na školkovné”Specifický symbol: 1

V případě platby školkovného - Specifický symbol: 2

Platba se provádí vždy měsíc předem, nejpozději do 12. kalendářního dne předcházejícího měsíce!

Přihlásit vaše dítě můžete kdykoliv během roku. Školkovné platí na 1 kalendářní měsíc a zahrnuje veškeré zájmové aktivity. Školkovné je paušální platba, je nevratná a v případě absence dítěte, státních svátku či prázdnin nebo nečerpání některého z výše uvedených produktů se z důvodu fixních poplatků žádná poměrná část školného nevrací.

Při zápisu se platí nevratná záloha ve výši 3.000 Kč, která bude odečtena z platby za 1. měsíc nástupu dítěte do mateřské školky.

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: