european union
 
 
banner

FILOZOFIE ABACUS

Anglické centrum ABACUS využívá nejefektivnějšího způsobu výuky dětí - učení formou celodenní interaktivní komunikace, her a zážitků. Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. Hry, projekty, učební metody a plány jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.

V našem centru dbáme rovněž na to, aby naše děti měly dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit. Každoročně absolvujeme lekce bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, horolezecké stěny, návštěvy ZOO, Jihočeského muzea, divadla a řadu dalších výletů aktivit mimo školku.

Cílem učitelů je: 

 • podporovat dětskou samostatnost a odvahu poznávat nové věci,
 • motivovat je k tomu, aby byli poznáváním fascinováni,
 • pomáhat každému z nich v rozvoji jeho osobnosti,
 • usilovat o to, aby se u každého z nich rozvíjel a upevňoval smysl rozpoznat správné a dobré jako základ vztahů s ostatními,
 • respektování osobnosti a práv, citů a názorové svobody ostatních,
 • pomáhat jim v pochopení a respektování multikulturní povahy dnešního světa,
 • hodnotit objektivně výsledky a výkony každého z nich,

to vše v intenzivní spolupráci s rodinou!

Rozvíjíme dětskou schopnost a potřebu snít, poznávat a tvořit. Respektujeme, že dítě má ještě omezenou schopnost soustředit se na určitou "předepsanou" látku, a proto se přirozeně inspirujeme a řídíme i tím, co naše studenty baví. Víme, že mechanicky a drilem získané znalosti mají v reálném světě omezenou možnost uplatnění. Proto učíme naše studenty, aby byli schopni dávat si věci do souvislostí, orientovat se na základě podobnosti běžných životních situací a přirozeně je zvládat. 

V anglickém centru ABACUS se snažíme vytvářet a udržovat takové podmínky a prostředí, díky kterým jsou naše děti:

 • úspěšní studenti
 • pilní a zvídaví
 • zdvořilí a empatičtí
 • vstřícní a spolupracující
 • čestní a spolehliví
 • informovaní a kompetentní k používání technologií
 • uvědomělí k otázkám zdravého životního stylu a životního prostředí
 • nápadití a odpovědní

Děti z anglického centra ABACUS jsou:

 • Kreativní - jsou schopné klást otázky a hledat odpovědi, souvislosti a logiku.
 • Všestranně vzdělané - jsou schopné uplatnit a předávat své znalosti a dovednosti, vyjádřit myšlenky, emoce, nápady, a to v několika jazycích.
 • Respektující - jsou schopné jednat čestně, spravedlivě, pocitvě, odpovědně a s ohledem na ostatní.
 • Odvážné - jsou schopné nadšeně přijímat nové výzvy a změny, ochotné zdravě riskovat a seznamovat se s novými kulurami a zároveň oceňovat kulturu vlastní.
 • Samostatné - jsou schopné poznat své silné a slabé stránky stanovovat si cíle a organizovat si práci.
 • Vyrovnané - jsou schopné pracovat a zároveň si zachovat fyzickou, intelektuální a duševní pohodu.

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: