banner

FILOZOFIE ABACUS

Anglická školka a jesle ABACUS English Preschool používá nejefektivnější způsob výuky dětí - učení formou celodenní interaktivní komunikace, her a zážitků . Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. Hry, projekty, učební metody a plány jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.

V naší školce dbáme rovněž na to, aby naše děti měly dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit. Každoročně absolvujeme lekce bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, horolezecké stěny, návštěvy ZOO, Jihočeského muzea, divadla a řadu dalších výletů aktivit mimo školku.

Cílem učitelů je: 

  • podporovat dětskou samostatnost a odvahu poznávat nové věci,
  • motivovat je k tomu, aby byli poznáváním fascinováni,
  • pomáhat každému z nich v rozvoji jeho osobnosti,
  • usilovat o to, aby se u každého z nich rozvíjel a upevňoval smysl rozpoznat správné a dobré jako základ vztahů s ostatními,
  • respektování osobnosti a práv, citů a názorové svobody ostatních,
  • pomáhat jim v pochopení a respektování multikulturní povahy dnešního světa,
  • hodnotit objektivně výsledky a výkony každého z nich,

to vše v intenzivní spolupráci s rodinou!

Rozvíjíme dětskou schopnost a potřebu snít, poznávat a tvořit. Respektujeme, že dítě předškolního věku má ještě omezenou schopnost soustředit se na určitou "předepsanou" látku, a proto se přirozeně inspirujeme a řídíme i tím, co naše studenty baví. Víme, že mechanicky a drilem získané znalosti mají v reálném světě omezenou možnost uplatnění. Proto učíme naše studenty, aby byli schopni dávat si věci do souvislostí, orientovat se na základě podobnosti běžných životních situací a přirozeně je zvládat. 

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: