european union
 
 
banner

FILOZOFIE ABACUS

ABACUS ENGLISH PRESCHOOL využívá nejefektivnějšího způsobu výuky dětí - učení formou celodenní interaktivní komunikace, her a zážitků. Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. Hry, projekty, učební metody a plány jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.

Dbáme rovněž na to, aby naše děti měly dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit. Každoročně absolvujeme lekce bruslení, plavání, školu v přírodě, lyžařský kurz, přespávání ve školce, návštěvy ZOO, Jihočeského muzea, Planetaria, divadla a řadu dalších výletů a aktivit mimo školku.

Cílem našich učitelů a lektorů je: 

 • podporovat dětskou samostatnost a odvahu poznávat nové věci,
 • motivovat je k tomu, aby byli poznáváním fascinováni,
 • pomáhat každému z nich v rozvoji jeho osobnosti,
 • usilovat o to, aby se u každého z nich rozvíjel a upevňoval smysl rozpoznat správné a dobré jako základ vztahů s ostatními,
 • respektování osobnosti a práv, citů a názorové svobody ostatních,
 • pomáhat jim v pochopení a respektování multikulturní povahy dnešního světa,
 • hodnotit objektivně výsledky a výkony každého z nich,

to vše v intenzivní spolupráci s rodinou!

Rozvíjíme dětskou schopnost a potřebu snít, poznávat a tvořit. Respektujeme, že dítě má ještě omezenou schopnost soustředit se na určitou "předepsanou" látku, a proto se přirozeně inspirujeme a řídíme i tím, co naše studenty baví. Víme, že mechanicky a drilem získané znalosti mají v reálném světě omezenou možnost uplatnění. Proto učíme naše děti, aby byli schopné dávat si věci do souvislostí, orientovat se na základě podobnosti běžných životních situací a přirozeně je zvládat. 

V ABACUS ENGLISH PRESCHOOL se snažíme vytvářet a udržovat takové podmínky a prostředí, díky kterým jsou naše děti:

 • úspěšní studenti
 • pilní a zvídaví
 • zdvořilí a empatičtí
 • vstřícní a spolupracující
 • čestní a spolehliví
 • informovaní a kompetentní k používání technologií
 • uvědomělí k otázkám zdravého životního stylu a životního prostředí
 • nápadití a odpovědní
 • Kreativní - jsou schopné klást otázky a hledat odpovědi, souvislosti a logiku.
 • Všestranně vzdělané - jsou schopné uplatnit a předávat své znalosti a dovednosti, vyjádřit myšlenky, emoce, nápady, a to v několika jazycích.
 • Respektující - jsou schopné jednat čestně, spravedlivě, pocitvě, odpovědně a s ohledem na ostatní.
 • Odvážné - jsou schopné nadšeně přijímat nové výzvy a změny, ochotné zdravě riskovat a seznamovat se s novými kulurami a zároveň oceňovat kulturu vlastní.
 • Samostatné - jsou schopné poznat své silné a slabé stránky stanovovat si cíle a organizovat si práci.
 • Vyrovnané - jsou schopné pracovat a zároveň si zachovat fyzickou, intelektuální a duševní pohodu.

 

 
Nahoru
 
Sdílet na:
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení