european union
 
 
banner

KDY ZAČÍT S ANGLIČTINOU?

„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.‟

Mnoho z nás by nevěřilo, kolik pravdy je skryto v tomto rčení. Schopností člověka je nejen jazykem mluvit, ale dokonce v něm i přemýšlet. Řečová centra jsou u malých dětí ještě velmi otevřena vnímání jazyka. Bylo dokázáno, že nejvíce vnímají jazyk děti od narození až do zhruba 7 let. Pak tato schopnost rychle si osvojit novy jazyk postupně odeznívá.

 

Učit se angličtinu od raného věku má mnohé výhody:

 • pozitivní účinek na intelektuální vývoj dítěte
 • obohacuje mentální rozvoj dítěte
 • jejich školní výsledky mohou být nadprůměrné
 • rozvíjí u studentů cit pro jazyk a lepší vnímání cizího jazyka při poslechu
 • nezřídka se vyznačují větší slovní zásobou či lepší znalostí gramatiky jazyka
 • často mají velkou představivost a dobře vyvinutou schopnost abstraktního a kreativního myšlení
 • pomáhá dítěti lépe pochopit svůj rodný jazyk
 • mohou využívat výhod rozšířené kulturní identity - schopnosti číst a psát ve dvou jazycích, bez obtíží se pohybovat ve dvou někdy velmi odlišných kulturních prostředích, porozumět tradicím, způsobu myšlení a chování různých kultur
 • dává dítěti možnost komunikovat s lidmi, které by jinak nemělo možnost poznat
 • otevírá dítěti dveře do jiných kultur a pomáhá mu porozumět a ocenit lidi z jiných zemí
 • na trhu práce si mohou snáze najít uplatnění

Kdy je nejvhodnější začít s učením angličtiny?

S výukou jazyků je nejlepší začít co nejdřive, protože děti v raném věku vnímají nový jazyk velmi přirozeně. V ABACUS English Preschool se děti učí jazyk přirozeně během hry, komunikací s ostatními, nasloucháním pohádek a dalších aktivit.

Nebude dítě stresováno, když začne bez jakékoliv znalosti angličtiny?

Není neobvyklé, že děti, které se poprvé setkají s cizím jazykem, se cítí nepohodlně a trochu zmateně. Přesto, dle našich zkušeností, děti tuto dobu velmi rychle překonají. Některé již během pár hodin. Vzhledem k tomu, že dětem se v tomto raném věku velmi vyvíjí i rodný jazyk, jsou schopné používat neverbální komunikaci a vizuální pomůcky, které jim pomáhají porozumět. Děti se brzy začnou vyjadřovat díky své přirozené zvědavosti, touze po komunikaci a minimálním zábranám.

Mám na dítě doma mluvit anglicky nebo jinak dítě připravovat?

Studie ukazují, že správným vývojem rodného jazyka se též ulehčuje získání druhého/cizího jazyka. Pokud tedy nejste bilingvní, nedoporučujeme používat angličtinu v domácím prostředí. Rodiče spíše podporujeme v tom, aby s dětmi hodně mluvili rodným jazykem a vytvořili tak dobrý základ pro získání jazyka nového. V případě, že na Vás dítě rádo mluví v angličtině, má rádo anglické pohádky či filmy, klidně mu tyto aktivity dopřejte. Děti dostávají malé domácí úkoly na procvičení psani, čtení a počitani v angličtině.

Jak učitelé pracuji s dětmi, které nemají žádnou znalost angličtiny?

Je velmi obvyklé, že jsou ve třídě nové děti, které namají vůbec žádnou zkušenost s angličtinou. Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní a mají zkušenosti s učením angličtiny jako druhého jazyka. Používáme mnoho vizuálních, sluchových pomůcek, které dětem pomáhají rozumět dříve než začnou mluvit a rozumět angličtině. V případě nutnosti může pomoci česky mluvící personál nebo personál, který ovládá jiné světové jazyky.

 
Nahoru
 
Sdílet na: