european union
 
 
banner

ANGLICKÁ ŠKOLKA ABACUS V PÍSKU

Hledáte pro vaše děti vhodnou anglickou školku, kde probíhá každodenní celodenní výuka a zábava v anglickém jazyce? Chcete vašim dětem dopřát to nejlepší? Přidejte se k nám! Do naší nové školky a jeslí přijímáme pro školní rok 2021/22 děti s jakoukoli znalostí angličtiny i úplné začátečníky. Upřednostňujeme individuální přístup, trpělivost a pochopení.

NAŠE FILOZOFIE

Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání. Je pro nás důležité, aby předškolní léta byla pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů a aby si společně s námi vytvořily pozitivní přístup k učení, ke škole a k dalšímu studiu.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ ABACUS?

 • Naši každodenní výuku a zábavu vedeme v angličtině.
 • Podkladem pro naši práci jsou materiály výuky a péče o dítě vzniklé na základě britských osnov.
 • Při výuce používáme Montessori pomůcky
 • Aktivity, které s dětmi děláme, odpovídají daným tematickým celkům.
 • Používáme Montessori výukové pomůcky
 • Vyznáváme moderní styl výuky
 • Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře
 • Vedeme děti k morálním hodnotám, zodpovědnosti a samostatnosti
 • Podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání
 • Je pro nás důležité, aby byla první školní léta pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů
 • Upřednostňujeme malý počet dětí ve třídě, což nám umožňuje individuální a spravedlivý přístup
 • Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu - Celoroční sportovní aktivity + Zdravá strava
 • Po dovršení věku 3 let nabízíme možnost přestupu dítěte do mateřské školky Abacus, která programově navazuje na anglické jesle.
 • Přihlášením dítěte do našich jeslí neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

Prvotřídní péče

 • individuální přístup, ke kterému patří láska, starostlivost a porozumění každému dítěti

Jsme zkušený tým odborníků

 • kvalifikovaný personál a rodilí mluvčí s dlouholetými zkušenostmi

Děti se baví

 • celodenní výuka anglického jazyka zábavnou formou a široká nabídka doplňujících aktivit

Neznalost jazyka není překážkou

 • pozvolný a citlivý start pro děti, které nastupují do školky bez znalosti angličtiny

Nasloucháme vám

 • rodiče jsou naši klienti, přátelé a poradci

Vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti

 • vychováváme děti k samostatnosti a schopnosti samostatného myšlení

 

 • Nabízíme celodenní výukový program v anglickém jazyce.
 • Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit, jako například jóga, tanec, výtvarná výchova, hudební výchova a sportovní aktivity - lekce plavání, lekce bruslení, návštěvy solné jeskyně, horolezecké stěny atd.
 • Klademe důraz na individuální, laskavý přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, fyzické a emocionální.
 • Používáme prvky Montessori pedagogiky a Montessori pomůcky.
 • Počet dětí ve třídách je omezen a tím je zajištěna maximální pozornost pro každé dítě.
 • Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny a rodilých mluvčích.
 • Naše školka zajišťuje vyváženou a výživnou stravu a dbáme na správný pitný režim dětí.

 

Učební osnovy

Učební osnova mateřské školky Abacus English Preschool je sestavena podle Britských osnov tak, aby se zaměřovala na celkový vývoj dítěte a především rozvoj:

 • osobních a sociální schopností
 • jazyka a gramotnosti
 • aritmetiky a logiky
 • znalostí a porozumění
 • kreativity

Výukový plán je organizován podle témat, které dětem umožňují zaměřit se během jednoho nebo dvou týdnů na dané téma a rozvíjet tak pochopení tématu a rozšiřování slovní zásoby spojené s tématem. Děti se učí pomocí interaktivní osnovy, jejíž součástí jsou příběhy, pohádky, četba, hudba, malování, zpěv a cvičení.

 

INFORMACE K ZÁPISU

Do mateřské školky Abacus English Preschool můžete vaše dítě přihlásit kdykoliv během roku a pokud to aktuální kapacita školky umožňuje, dítě může nastoupit ihned!

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. +420 776 247 034 nebo e-mailem info@abacuscb.cz.

Zašleme vám emailem potřebné formuláře k zápisu a domluvíme si s vámi osobní návštěvu, abyste si prohlédli prostředí naší školky, a zodpovíme vám veškeré dotazy.

Proces zápisu probíhá ve čtyřech jednoduchých krocích:

 1. Vyplňte formuláře, které vám zašleme emailem nebo od nás obdržíte při návštěvě naší školky a pošlete e-mailem na info@abacuscb.cz.
 2. Na základě vyplněných formulářů připravíme smlouvu, kterou vám pošleme na váš e-mail.
 3. Podepište smlouvu a zašlete e-mailem či doručte na adresu školky.
 4. Zaplaťte školné za 1. měsíc docházky.

Pokud jsou splněny výše uvedené body, je vaše dítě závazně zapsáno a garantujeme vám místo!

UKÁZKA TYPICKÉHO DNE VE ŠKOLCE ABACUS

07:30 - 09:00   Play Time (Příchod dětí do školky)
09:00 - 09:30   Circle Time (Interaktivní výuka AJ)
09:30 - 10:00   Study Time (Angličtina, Matematika, Prvouka, procvičování jemné motoriky, učení hrou)
10:00 - 10:20   Dopolední svačina
10:30 - 12:00   Pobyt venku
12:00 - 12:30   Oběd
12:30 - 14:30   Odpolední program (čtení, výtvarná výchova, hudební výchova, pobyt venku)
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:00 - 16:30

  Play Time

 
Nahoru
 
Sdílet na:
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení