european union
 
 
banner

ANGLICKÁ ŠKOLKA ABACUS V PÍSKU

Hledáte pro vaše děti vhodnou anglickou školku, kde probíhá každodenní celodenní výuka a zábava v anglickém jazyce? Chcete vašim dětem dopřát to nejlepší? Přidejte se k nám! Do naší nové školky a jeslí přijímáme pro školní rok 2021/22 děti s jakoukoli znalostí angličtiny i úplné začátečníky. Upřednostňujeme individuální přístup, trpělivost a pochopení.

NAŠE FILOZOFIE

Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání. Je pro nás důležité, aby předškolní léta byla pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů a aby si společně s námi vytvořily pozitivní přístup k učení, ke škole a k dalšímu studiu.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ ABACUS?

 • Naši každodenní výuku a zábavu vedeme v angličtině.
 • Podkladem pro naši práci jsou materiály výuky a péče o dítě vzniklé na základě britských osnov.
 • Při výuce používáme Montessori pomůcky
 • Aktivity, které s dětmi děláme, odpovídají daným tematickým celkům.
 • Používáme Montessori výukové pomůcky
 • Vyznáváme moderní styl výuky
 • Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře
 • Vedeme děti k morálním hodnotám, zodpovědnosti a samostatnosti
 • Podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání
 • Je pro nás důležité, aby byla první školní léta pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů
 • Upřednostňujeme malý počet dětí ve třídě, což nám umožňuje individuální a spravedlivý přístup
 • Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu - Celoroční sportovní aktivity + Zdravá strava
 • Po dovršení věku 3 let nabízíme možnost přestupu dítěte do mateřské školky Abacus, která programově navazuje na anglické jesle.
 • Přihlášením dítěte do našich jeslí neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

Prvotřídní péče

 • individuální přístup, ke kterému patří láska, starostlivost a porozumění každému dítěti

Jsme zkušený tým odborníků

 • kvalifikovaný personál a rodilí mluvčí s dlouholetými zkušenostmi

Děti se baví

 • celodenní výuka anglického jazyka zábavnou formou a široká nabídka doplňujících aktivit

Neznalost jazyka není překážkou

 • pozvolný a citlivý start pro děti, které nastupují do školky bez znalosti angličtiny

Nasloucháme vám

 • rodiče jsou naši klienti, přátelé a poradci

Vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti

 • vychováváme děti k samostatnosti a schopnosti samostatného myšlení

 

 • Nabízíme celodenní výukový program v anglickém jazyce.
 • Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit, jako například jóga, tanec, výtvarná výchova, hudební výchova a sportovní aktivity - lekce plavání, lekce bruslení, návštěvy solné jeskyně, horolezecké stěny atd.
 • Klademe důraz na individuální, laskavý přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, fyzické a emocionální.
 • Používáme prvky Montessori pedagogiky a Montessori pomůcky.
 • Počet dětí ve třídách je omezen a tím je zajištěna maximální pozornost pro každé dítě.
 • Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny a rodilých mluvčích.
 • Naše školka zajišťuje vyváženou a výživnou stravu a dbáme na správný pitný režim dětí.

 

Učební osnovy

Učební osnova mateřské školky Abacus English Preschool je sestavena podle Britských osnov tak, aby se zaměřovala na celkový vývoj dítěte a především rozvoj:

 • osobních a sociální schopností
 • jazyka a gramotnosti
 • aritmetiky a logiky
 • znalostí a porozumění
 • kreativity

Výukový plán je organizován podle témat, které dětem umožňují zaměřit se během jednoho nebo dvou týdnů na dané téma a rozvíjet tak pochopení tématu a rozšiřování slovní zásoby spojené s tématem. Děti se učí pomocí interaktivní osnovy, jejíž součástí jsou příběhy, pohádky, četba, hudba, malování, zpěv a cvičení.

 

INFORMACE K ZÁPISU

Do mateřské školky Abacus English Preschool můžete vaše dítě přihlásit kdykoliv během roku a pokud to aktuální kapacita školky umožňuje, dítě může nastoupit ihned!

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. +420 776 247 034 nebo e-mailem info@abacuscb.cz.

Zašleme vám emailem potřebné formuláře k zápisu a domluvíme si s vámi osobní návštěvu, abyste si prohlédli prostředí naší školky, a zodpovíme vám veškeré dotazy.

Proces zápisu probíhá ve čtyřech jednoduchých krocích:

 1. Vyplňte formuláře, které vám zašleme emailem nebo od nás obdržíte při návštěvě naší školky a pošlete e-mailem na info@abacuscb.cz.
 2. Na základě vyplněných formulářů připravíme smlouvu, kterou vám pošleme na váš e-mail.
 3. Podepište smlouvu a zašlete e-mailem či doručte na adresu školky.
 4. Zaplaťte školné za 1. měsíc docházky.

Pokud jsou splněny výše uvedené body, je vaše dítě závazně zapsáno a garantujeme vám místo!

UKÁZKA TYPICKÉHO DNE VE ŠKOLCE ABACUS

07:30 - 09:00   Play Time (Příchod dětí do školky)
09:00 - 09:30   Circle Time (Interaktivní výuka AJ)
09:30 - 10:00   Study Time (Angličtina, Matematika, Prvouka, procvičování jemné motoriky, učení hrou)
10:00 - 10:20   Dopolední svačina
10:30 - 12:00   Pobyt venku
12:00 - 12:30   Oběd
12:30 - 14:30   Odpolední program (čtení, výtvarná výchova, hudební výchova, pobyt venku)
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:00 - 16:30

  Play Time

 
Nahoru
 
Sdílet na: