european union
 
 
banner

ABACUS PRIMARY SCHOOL

Hledáte pro vaše děti vhodnou anglickou školu, která kombinuje výuku v anglickém a českém jazyce? Chcete vašim dětem dopřát to nejlepší? Přidejte se k nám! do 1., 2. a 3. třídy pro školní rok 2024/25. Přijímáme děti s pokročilou znalostí angličtiny i úplné začátečníky. Upřednostňujeme individuální přístup, trpělivost a pochopení.

NAŠE FILOZOFIE

Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání. Je pro nás důležité, aby první školní léta byla pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů a aby si společně s námi vytvořily pozitivní přístup k učení, ke škole a k dalšímu studiu.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?

 • V angličtině vyučujeme většinu předmětů
 • Věnujeme se psané i mluvené formě anglického jazyka
 • Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny a výuka je vedena každý den rodilými mluvčími.
 • Podkladem pro naši práci jsou výukové materiály dle britských osnov.
 • Je pro nás důležité, aby byla první školní léta pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů
 • Upřednostňujeme malý počet dětí ve třídě, což nám umožňuje individuální a spravedlivý přístup a maximální pozornost pro každé dítě.
 • Podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání
 • Vedeme děti k morálním hodnotám, zodpovědnosti a samostatnost.
 • Klademe důraz na laskavý, individuální přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, emociální a fyzické.
 • Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu - zdravá strava + správný pitný režim + celoroční sportovní aktivity
 • Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře
 • Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit: hodiny tělesné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy, hodiny vaření a pečení, montessori aktivity a sportovní aktivity - lekce plavání, bruslení, jógy, tance.
 • Poskytujeme dpolední kroužky pro děti: lekce vaření a pečení, keramický kroužek, výtvarně umělecký kroužek, taneční kroužek.
 • Každoročně pořádáme školu v přírodě, lyžařský kurz, přespávání ve škole, návštěvy ZOO, Jihočeského muzea, Planetaria, divadla a řadu dalších výletů a aktivit mimo školku.
 • Zakládáme si na čistém a moderně vybaveném prostředí
 • Používáme Montessori výukové pomůcky
 • Vyznáváme moderní styl výuky
 • Poskytujem ranní a odpolední družinu

CO DĚTI UČÍME

 • Vyjadřovat se svobodně, sdílet vlastní názory, nápady a postoje
 • Naslouchat druhým
 • Snažit se jednat a chovat se tak, abychom mohli být sami se sebou spokojeni
 • Být laskaví k lidem kolem nás
 • Požádat o pomoc, nabídnout pomoc druhému, dělit se a spolupracovat
 • Objevovat, pátrat a kriticky myslet. Mít na paměti, že snaha na cestě je důležitější než výsledek
 • Respektovat odlišnosti druhých a snažit se jim porozumět
 • Dávat průchod vlastní fantazii a nebát se být jiný
 • Pečovat o své okolí a přírodu - udržovat pořádek, šetřit vodou, enerigií a materiály

Snažíme se, aby děti z ABACUS Primary School byly:

 • Všestranně vzdělané - jsou schopné uplatnit a předávat své znalosti a dovednosti, vyjádřit myšlenky, emoce, nápady, a to v několika jazycích.
 • Kreativní - jsou schopné klást otázky a hledat odpovědi, souvislosti a logiku.
 • Respektující - jsou schopné jednat čestně, spravedlivě, pocitvě, odpovědně a s ohledem na ostatní.
 • Odvážné - jsou schopné nadšeně přijímat nové výzvy a změny, ochotné zdravě riskovat a seznamovat se s novými kulurami a zároveň oceňovat kulturu vlastní.
 • Samostatné - jsou schopné poznat své silné a slabé stránky stanovovat si cíle a organizovat si práci.
 • Vyrovnané - jsou schopné pracovat a zároveň si zachovat fyzickou, intelektuální a duševní pohodu.

INFORMACE K ZÁPISU:

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do naší Abacus Primary School, pište pro více informací a přihlášku na info@abacuscb.cz. Napište nám a domluvte si s námi osobní schůzku a přijďte se k nám podívat. Budeme se na váš těšit!

Informace pro školní rok 2024 / 2025:

Školné zahrnuje:

 • Každodenní výuku
 • Výuku v anglickém jazyce
 • Pobyt ve škole
 • Pobyt v ranní a odpolední družině
 • Činnost pedagogů a rodilých mluvčích
 • Výukové materiály
 • Montessori pomůcky
 • Didaktické pomůcky a materiály
 • Metodické materiály
 • Pomůcky a materiály pro uměleckou tvorbu
 • Rodinné prostředí a individuální přístup
 • Doprovodný program
 • Hygienické potřeby
 • Nově a moderně vybavené prostory
 • Dovoz a distribuci stravy
 • Náklady na provoz
 • Pojištění

Jak za školné platit?

Převodem

V rámci dlouhodobé docházky můžete provádět platbu převodem na účet.

Bankovní spojení: 2501406550/2010

Platba se provádí vždy měsíc předem, nejpozději do 12. kalendářního dne předcházejícího měsíce.

Přihlásit vaše dítě můžete kdykoliv během roku. Školné platí na 1 kalendářní měsíc. Školné je paušální platba, je nevratná a v případě absence dítěte, státních svátku či prázdnin nebo nečerpání některého z výše uvedených produktů se z důvodu fixních poplatků žádná poměrná část školného nevrací.

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem info@abacuscb.cz nebo sms zprávou na tel. +420 776 247 034

 

 
Nahoru
 
Sdílet na:
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení