european union
 
 
banner

ANGLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hledáte pro vaše děti vhodnou anglickou školu, která kombinuje výuku v anglickém a českém jazyce? Chcete vašim dětem dopřát to nejlepší? Přidejte se k nám! Do 1. třídy pro školní rok 2021/22 přijímáme děti s pokročilou znalostí angličtiny i úplné začátečníky. Upřednostňujeme individuální přístup, trpělivost a pochopení.

NAŠE FILOZOFIE

Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání. Je pro nás důležité, aby první školní léta byla pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů a aby si společně s námi vytvořily pozitivní přístup k učení, ke škole a k dalšímu studiu.

 

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?

 • V angličtině vyučujeme většinu předmětů
 • Věnujeme se psané i mluvené formě anglického jazyka
 • Matematiku vyučujeme metodou profesora Hejného
 • Používáme Montessori výukové pomůcky
 • Vyznáváme moderní styl výuky
 • Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře
 • Vedeme děti k morálním hodnotám, zodpovědnosti a samostatnosti
 • Podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání
 • Je pro nás důležité, aby byla první školní léta pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů
 • Upřednostňujeme malý počet dětí ve třídě, což nám umožňuje individuální a spravedlivý přístup
 • Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu - Celoroční sportovní aktivity + Zdravá strava
 • Odpolední družina

 

CO DĚTI UČÍME

 • Vyjadřovat se svobodně, sdílet vlastní názory, nápady a postoje
 • Naslouchat druhým
 • Snažit se jednat a chovat se tak, abychom mohli být sami se sebou spokojeni
 • Být laskaví k lidem kolem nás
 • Požádat o pomoc, nabídnout pomoc druhému, dělit se a spolupracovat
 • Objevovat, pátrat a kriticky myslet. Mít na paměti, že snaha na cestě je důležitější než výsledek
 • Respektovat odlišnosti druhých a snažit se jim porozumět
 • Dávat průchod vlastní fantazii a nebát se být jiný
 • Pečovat o své okolí a přírodu - udržovat pořádek, šetřit vodou, enerigií a materiály

 

Snažíme se, aby děti z Česko-anglické školy ABACUS Primary School byly:

 • Všestranně vzdělané - jsou schopné uplatnit a předávat své znalosti a dovednosti, vyjádřit myšlenky, emoce, nápady, a to v několika jazycích.
 • Kreativní - jsou schopné klást otázky a hledat odpovědi, souvislosti a logiku.
 • Respektující - jsou schopné jednat čestně, spravedlivě, pocitvě, odpovědně a s ohledem na ostatní.
 • Odvážné - jsou schopné nadšeně přijímat nové výzvy a změny, ochotné zdravě riskovat a seznamovat se s novými kulurami a zároveň oceňovat kulturu vlastní.
 • Samostatné - jsou schopné poznat své silné a slabé stránky stanovovat si cíle a organizovat si práci.
 • Vyrovnané - jsou schopné pracovat a zároveň si zachovat fyzickou, intelektuální a duševní pohodu.

 

INFORMACE K ZÁPISU:

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do naší Česko-anglické základní školy, vyplňte Přihlášku pro Abacus Primary School a zašlete emailem na info@abacuscb.cz. Napište nám nebo volejte tel. 776247034 a domluvte si s námi osobní schůzku a přijďte se k nám podívat. Budeme se na váš těšit!

Školné pro školní rok 2021/22: 9.990,- Kč za kalendářní měsíc

 
Nahoru
 
Sdílet na: