european union
 
 
banner

ANGLICKÁ ŠKOLKA A JESLE ABACUS ENGLISH PRESCHOOL

ABACUS ENGLISH PRESCHOOL

Jar. Haška 2663/7, 370 04 České Budějovice 3

Dětská skupina Abacus je evidovanou dětskou skupinou s kapacitou 24 dětí. Dětská skupina je finančně podpořena z ESF v rámci programu OP Zaměstnanost.

Projekt: Dětská skupina Abacus

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17073/0008455

Poskytováním služby péče o děti v dětské skupině pomáháme rodičům s malými dětmi v zapojení na trh práce.

Abacus English Preschool je první a jediná Anglická školka a jesle s každodenní celodenni výukou angličtiny v Českých Budějovicích. Naše školka je otevřena dětem všech národností s různou úrovní angličtiny ve věku od 2 do 7 let. Naším cílem je poskytnout vašim dětem každodennní pobyt v anglicky mluvícím prostředí, které bude co nejvíce podporovat a stimulovat rozvoj jejich osobnosti a umožní jim využít jejich vlastní potenciál.

Celý program je založen na Britských osnovách pro předškolní výuku a připravuje děti pro budoucí vzdělávání v anglických, mezinárodních i českých školách. Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost s individuálním přístupem ke každému dítěti a jeho rodičům. Našim cílem je zajišťovat pro naše malé studenty zábavnou formou výchovne-vzdělávací prostředí v anglickém jazyce a zároveň vytvářet domácí, příjemné a přátelské prostředí, aby se u nás cítily dobře.

Počet studentů ve školce je omezený a to nám umožňuje věnovat každému dítěti pozornost, kterou potřebuje pro svůj fyzický, mentální, emocionální i sociální rozvoj. Těšíme se na setkání s Vámi, v případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

Prvotřídní péče

  • individuální přístup, ke kterému patří láska, starostlivost a porozumění každému dítěti

Jsme zkušený tým odborníků

  • kvalifikovaný personál a rodilí mluvčí s dlouholetými zkušenostmi

Děti se baví

  • celodenní výuka anglického jazyka zábavnou formou a široká nabídka doplňujících aktivit

Neznalost jazyka není překážkou

  • pozvolný a citlivý start pro děti, které nastupují do školky bez znalosti angličtiny

Nasloucháme vám

  • rodiče jsou naši klienti, přátelé a poradci

Vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti

  • vychováváme děti k samostatnosti a schopnosti samostatného myšlení