european union
 
 
banner

ANGLICKÉ JESLE

Hledáte pro vaše děti vhodnou anglickou školku, kde probíhá každodenní celodenní výuka a zábava v anglickém jazyce? Chcete vašim dětem dopřát to nejlepší? Přidejte se k nám! Do naší nové školky a jeslí přijímáme pro školní rok 2021/22 děti s jakoukoli znalostí angličtiny i úplné začátečníky. Upřednostňujeme individuální přístup, trpělivost a pochopení.

NAŠE FILOZOFIE

Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání. Je pro nás důležité, aby předškolní léta byla pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů a aby si společně s námi vytvořily pozitivní přístup k učení, ke škole a k dalšímu studiu.

Anglické jesle Abacus České Budějovice a Písek jsou otevřené všem dětem ve věku od 1 do 3 let a slouží jako přípravka pro naší anglickou mateřskou školku. V našem týmu pracují pedagogové, i rodilí mluvčí, muži i ženy, mladší i starší. Komunikace v anglickém jazyce a individuální přístup ke každému dítěti rozvíjí jejich potenciál, talent a nadání. S dětmi pracujeme v rámci našeho týdenního programu, který je vyplněn prvky Montessori pedagogiky a je individuálně přizpůsoben s ohledem na věk, fyzickou a psychickou připravenost dítěte. I délka poledního odpočinku je upravena dle potřeb dítěte a přání rodičů. Rozložení aktivit je závislé na ročním období. Jesle v Abacus jsou vybaveny zdravotně nezávadnými učebními pomůckami a hračkami pro kreativní a optimální rozvoj schopností dítěte.

Rodiče jsou s prací dítěte pravidelně seznamováni na našich internetových stránkách, Facebooku a při osobních schůzkách s našimi pedagogy. Jsou informováni o aktuální náplni výuky, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další.

Otevíráme novou třídu v našich Anglických jesličkách Abacus Písek. V současné době probíhá zápis pro omezený počet dětí! Kontaktujte nás na info@abacuscb.cz.

Proč anglické jesle Abacus?

 • Naši každodenní výuku a zábavu vedeme v angličtině.
 • Podkladem pro naši práci jsou materiály výuky a péče o dítě vzniklé na základě britských osnov.
 • Aktivity, které s dětmi děláme, odpovídají daným tematickým celkům.
 • Naši každodenní výuku a zábavu vedeme v angličtině.
 • Podkladem pro naši práci jsou materiály výuky a péče o dítě vzniklé na základě britských osnov.
 • Při výuce používáme Montessori pomůcky
 • Aktivity, které s dětmi děláme, odpovídají daným tematickým celkům.
 • Vyznáváme moderní styl výuky
 • Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře
 • Vedeme děti k morálním hodnotám, zodpovědnosti a samostatnosti
 • Podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost a touhu po vědění a poznání
 • Je pro nás důležité, aby byla první školní léta pro děti radostná, tvořivá a plná zážitků a úspěchů
 • Upřednostňujeme malý počet dětí ve třídě, což nám umožňuje individuální a spravedlivý přístup
 • Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu - Celoroční sportovní aktivity + Zdravá strava
 • Po dovršení věku 3 let nabízíme možnost přestupu dítěte do mateřské školky Abacus, která programově navazuje na anglické jesle.
 • Přihlášením dítěte do našich jeslí neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.

 

UKÁZKA TYPICKÉHO DNE V JESLÍCH ABACUS

07:30 - 09:00   Play Time (Příchod dětí do jeslí)
09:00 - 09:30   Circle Time (Interaktivní výuka AJ)
09:30 - 10:00   Study Time (Výuka AJ, procvičování jemné motoriky, učení hrou)
10:00 - 10:20   Dopolední svačina
10:30 - 12:00   Pobyt venku
12:00 - 12:30   Oběd
12:30 - 14:30   Odpolední program (odpočinek, čtení, výtvarná výchova, hudební výchova, pobyt venku)
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:00 - 16:30   Play Time
 
Nahoru
 
Sdílet na: