banner

ANGLICKÉ JESLE

Anglické jesle Abacus jsou otevřené všem dětem ve věku od 2 do 3 let a slouží jako přípravka pro naší anglickou mateřskou školku. V našem týmu pracují pedagogové, i rodilí mluvčí, muži i ženy, mladší i starší. Komunikace v anglickém jazyce a individuální přístup ke každému dítěti rozvíjí jejich potenciál, talent a nadání. S dětmi pracujeme v rámci našeho týdenního programu, který je vyplněn prvky Montessori pedagogiky a je individuálně přizpůsoben s ohledem na věk, fyzickou a psychickou připravenost dítěte. I délka poledního odpočinku je upravena dle potřeb dítěte a přání rodičů. Rozložení aktivit je závislé na ročním období. Jesle v Abacus jsou vybaveny zdravotně nezávadnými učebními pomůckami a hračkami pro kreativní a optimální rozvoj schopností dítěte.

Rodiče jsou s prací dítěte pravidelně seznamováni na našich internetových stránkách, Facebooku a při osobních schůzkách s našimi pedagogy. Jsou informováni o aktuální náplni výuky, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další.

Od 5. 1. 2017 otevíráme novou třídu pro anglické jesle Abacus. V současné době probíhá zápis pro omezený počet dětí! Vyplněné přihlášky posílejte na info@abacuscb.cz.

Anglické jesle Abacus English Preschool

Proč anglické jesle Abacus?

  • Naši každodenní výuku a zábavu vedeme v angličtině.
  • Podkladem pro naši práci jsou materiály výuky a péče o dítě vzniklé na základě britských osnov.
  • Aktivity, které s dětmi děláme, odpovídají daným tematickým celkům.
  • Po dovršení věku 3 let nabízíme možnost přestupu dítěte do mateřské školky Abacus, která programově navazuje na anglické jesle.
  • Omezený počet dětí na jednoho zaměstnance garantuje individuální přístup.
  • Přihlášením dítěte do našich jeslí neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.
  • Anglické centrum Abacus English Preschool založilo první anglickou školkou v Českých Budějovicích, která vznikla díky snaze nabídnout kvalitativně jinou výuku než je ve státních školkách a i nadále se snaží posouvat a rozvíjet svou činnost v oblasti předškolního a školního vzdělávání.

 

UKÁZKA TYPICKÉHO DNE V JESLÍCH ABACUS

07:30 - 09:00   Ranní družina (příchod dětí do jeslí)
09:00 - 09:30   Circle Time
09:30 - 10:00   Dopolední svačina
10:00 - 11:30   Dopolední program (prohlubování znalostí AJ, cvičení jemné motoriky, pobyt venku)
11:30 - 12:00   Oběd
12:00 - 13:30   Odpočinek (spánek, čtení pohádek)
13:30 - 14:30   Odpolední program (výtvarná výchova, hudební výchova, pobyt venku)
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:00 - 16:00   Odpolední program / Odpolední družina
 
Nahoru
 
Sdílet na: