banner

PROČ ŠKOLKA ABACUS?

Anglická školka a jesle Abacus English Preschool v Českých Budějovicích je otevřena dětem všech národností s různou úrovní angličtiny ve věku od 2 do 7 let. Anglický jazyk se děti učí pomocí poutavých aktivit a her, celý program je založen na Britských osnovách Cambridge Curriculum pro předškolní výuku. Každodenní celodenní program připravuje děti pro budoucí vzdělávání v anglických, mezinárodních i českých školách.

Výuka v Angličtině

Výuka v Abacus English Preschool, s.r.o.

Považujeme za zásadní připravit naše děti na budoucnost a nároky, které na ně bude klást. Přirozenou součástí vzdělání je v současné době znalost mateřského jazyka a nejméně jednoho světového jazyka, a to především angličtiny. Není rozhodující, s jakým mateřským jazykem do mateřské školy Abacus žáci přicházejí. Mezi sebou i s pedagogy budou totiž od počátku vedeni ke komunikaci pouze v angličtině. Děti, které přicházejí bez znalosti angličtiny se velmi rychle zorientují a zapojí do výuky i her. Pobytem v anglické školce usnadníte svým dětem učení dalsích cizích jazyků, děti v tomto věku si osvojí cizí jazyk bez stresu a "bez učení". Bilingvní děti mají v budoucnu nejen výhodu znalosti dalšího jazyka, ale mají i širší rozhled, vyšší schopnost samostatného rozhodování i snazší pozici v kolektivu. V anglické školce Abacus se setkávají děti různých národností a různých kultur. Mnohonárodnostní prostředí pomáhá dětem nejen v efektivnější adaptaci na cizí jazyk, ale učí je poznávat a respektovat odlišnosti jednotlivých kultur a jeden druhého.

  • Nabízíme celodenní výukový program v anglickém jazyce.
  • Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit, jako například jóga, tanec, výtvarná výchova, hudební výchova a sportovní aktivity - lekce plavání, lekce bruslení, návštěvy solné jeskyně, horolezecké stěny atd.
  • Klademe důraz na individuální, laskavý přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, fyzické a emocionální.
  • Používáme prvky Montessori pedagogiky a Montessori pomůcky.
  • Počet dětí ve třídách je omezen a tím je zajištěna maximální pozornost pro každé dítě.
  • Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny a rodilých mluvčích.
  • Naše mateřské školky sídlí v Českých Budějovicích na adrese Na Blatech 2131/11, České Budějovice 370 07 a Jar. Haška 2663/7, České Budějovice.
  • Naše školka zajišťuje vyváženou a výživnou stravu a dbáme na správný pitný režim dětí.
 
Nahoru
 
Sdílet na: