banner

PROČ ŠKOLKA ABACUS?

Anglická mateřská školka Abacus English Preschool v Českých Budějovicích je otevřena všem dětem všech národností s různou úrovní angličtiny ve věku od 3 do 7 let. Anglický jazyk se děti učí pomocí poutavých aktivit a her, celý program je založen na Britských osnovách Cambridge Curriculum pro předškolní výuku. Každodenní celodenní program připravuje děti pro budoucí vzdělávání v anglických, mezinárodních i českých školách.

Výuka v Angličtině

Výuka v Abacus English Preschool, s.r.o.

Považujeme za zásadní připravit naše studenty na budoucnost a nároky, které na ně bude klást. Přirozenou součástí vzdělání je v současné době znalost mateřského jazyka a nejméně jednoho světového jazyka, a to především angličtiny. Není rozhodující, s jakým mateřským jazykem do mateřské školy Abacus žáci přicházejí. Mezi sebou i s pedagogy budou totiž od počátku vedeni ke komunikaci pouze v angličtině. Podle naší zkušenosti se děti, které přicházejí bez znalosti angličtiny, rychle zorientují a zapojí do výuky i her. Účastí v anglické mateřské školce usnadníte dětem učení jazyka v budoucnu, děti v tomto věku si totiž osvojí jazyk bez stresu a "bez učení". Bilingvní děti mají v budoucnu nejen výhodu znalosti dalšího jazyka, ale mají i širší rozhled, vyšší schopnost samostatného rozhodování i snazší pozici v kolektivu. V anglické mateřské škole Abacus se setkávají děti různých národností, různých jazyků, různých kultur. Mnohonárodnostní prostředí pomáhá dětem nejen v efektivnější adaptaci na cizí jazyk, ale učí je poznávat a respektovat odlišnosti jednotlivých kultur a jeden druhého.

  • Nabízíme celodenní výukový program v anglickém jazyce, který zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti.
  • Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit, jako například tanec, výtvarné umění, hudba a sport.
  • Klademe důraz na individuální, laskavý přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, fyzické a emocionální.
  • Používáme také prvky Montessori pedagogiky.
  • Počet dětí ve třídách je omezen a tím je zajištěna maximální pozornost pro každé dítě.
  • Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny ve spolupráci s rodilými mluvčími.
  • Naše mateřská škola sídlí v Českých Budějovicích, v překrásné vile s velkou zahradou. Poblíž se nachází park a dětská hřiště.
  • Školka zajišťuje dobře vyváženou a výživnou stravu a dbáme na správný pitný režim dětí.
 
Nahoru
 
Sdílet na: