banner

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Program mateřské školky Abacus English Preschool je sestaven tak, aby povzbuzoval a rozvíjel přirozenou zvídavost a představivost dětí. V průběhu každého dne provádíme výuku pomocí programu "Circle Time", který je zaměřen na specifické téma daného dne a týdne. Děti mají během výuky čas a příležitost si hrát. Při hrách mohou využívat svoji představivost a navzájem se poznávají způsobem, který jim vyhovuje. Učitelé dětem při hrách pomáhají a zaměřují je na procvičování slovní zásoby podle výukového tématu daného dne a týdne.

Mateřská školka Abacus English Preschool

Výuka v mateřské školce Abacus je vedena v anglickém jazyce.

 

Učební osnova

Učební osnova mateřské školky Abacus English Preschool je sestavena podle Britských osnov tak, aby se zaměřovala na celkový vývoj dítěte a především rozvoj:

  • osobních a sociální schopností
  • jazyka a gramotnosti
  • aritmetiky a logiky
  • znalostí a porozumění
  • kreativity

Výukový plán je organizován podle témat, které dětem umožňují zaměřit se během jednoho nebo dvou týdnů na dané téma a rozvíjet tak pochopení tématu a rozšiřování slovní zásoby spojené s tématem. Děti se učí pomocí interaktivní osnovy, jejíž součástí jsou příběhy, pohádky, četba, hudba, malování, zpěv a cvičení.

UKÁZKA TYPICKÉHO DNE VE ŠKOLCE ABACUS

07:30 - 09:00   Ranní družina (příchod dětí do jeslí)
09:00 - 09:30   Circle Time
09:30 - 10:00   Dopolední svačina
10:00 - 11:30   Dopolední program (Angličtina, Matematika, Prvouka, cvičení motoriky, pobyt venku)
11:30 - 12:00   Oběd
12:00 - 13:30   Odpočinek (spánek, čtení pohádek)
13:30 - 14:30   Odpolední program (výtvarná výchova, hudební výchova, pobyt venku)
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:00 - 16:00   Odpolední program / Odpolední družina

 

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: