banner

DRUŽINA

Informace pro školní rok 2016/2017:

DOCHÁZKA DO ANGLICKÉ DRUŽINY ZA MĚSÍC

5 dní v týdnu 2.110 Kč
4 dny v týdnu 1.810 Kč
3 dny v týdnu 1.460 Kč
2 dny v týdnu 1.060 Kč
1 den v týdnu 560 Kč

 

Cena zahrnuje:

 • Výuku angllického jazyka
 • Pobyt v družině
 • Veškeré podávané nápoje po celý den (ovocné a bylinné čaje, voda, mléko)
 • Činnost zkušených pedagogů
 • Rodinné prostředí
 • Doprovodný program
 • Hygienické potřeby
 • Ložní prádlo a jeho údržba
 • Nově a moderně vybavené prostory
 • Hračky
 • Didaktické pomůcky
 • Metodické materiály
 • Pomůcky pro hudební výchovu
 • Pomůcky pro uměleckou tvorbu
 • Pojištění

 

Jak za docházku do družiny platit?

Hotově

Zaplatit můžete v hotovosti po vyplnění přihlášky a podpisu smlouvy o přijetí dítěte.

Převodem

V rámci dlouhodobé docházky můžete provádět platbu převodem na účet.

Bankovní spojení: 274921755/0300

Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte

V případě platby “družiny” - Specifický symbol: 3

Platba se provádí vždy měsíc předem, nejpozději do 12. kalendářního dne předcházejícího měsíce!

Přihlásit vaše dítě můžete kdykoliv během roku. Družina se platí na 1 kalendářní měsíc a zahrnuje veškeré zájmové aktivity. Platba za družinu je paušální platba, je nevratná a v případě absence dítěte, státních svátku či prázdnin nebo nečerpání některého z výše uvedených produktů se z důvodu fixních poplatků žádná poměrná část školného nevrací.

 
Nahoru
 
Sdílet na: